Word partner van het platform

Voor organisaties die zelf trainingen verzorgen bestaat de mogelijkheid om
via het platform lean belts te laten certificeren
door partner te worden van de stichting Lean Certification Platform

Waarom de stichting Lean Certification Platform?

Om een maatschappij te realiseren met meer zingeving,
is een hoogwaardig verbeterklimaat van belang

Hieraan wil de stichting Lean Certification Platform bijdragen door:

het zekerstellen van hoogwaardige certificering
van Lean verbeteraars

het ontwikkelen en uitdragen van kennis
op het gebied van Lean management

het stimuleren van het Lean/continu verbeteren gedachtengoed
door hierin op diverse manieren te investeren
in de publieke en private sector,
zowel in Nederland als daarbuiten

Deelname aan het Lean Certification Platform

Organisaties die Lean opleidingen verzorgen kunnen
deelnemen aan het Lean Certification Platform
door partner te worden van de stichting Lean Certification Platform

Hieraan zijn geen kosten verbonden,
het logo van de partner wordt toegevoegd aan de website van de stichting

Een partner-organisatie kan Orange, Green en Black Lean Belts zelf certificeren of laten certificeren, uitgaande van de eisen vanuit de stichting daaraan gesteld

Hieronder komt de werkwijze bij certificeren aan bod,
gevolgd door beide opties: zelf certificeren of laten certificeren

Afgesloten wordt met een overzicht van de kosten

Werkwijze certificeren

De certificering voor Lean Orange Belt betreft het afleggen van een meerkeuzetoets van 20 vragen met een norm van 70% goede antwoorden

De certificering voor Lean Green en Black Belt behelst
naast een meerkeuzetoets van 40 vragen, met een norm van 70% goed,
tevens een assessment
waarin
één project bij Lean Green Belt
of een vijftal projecten bij Lean Black Belt
wordt
gepresenteerd en verdedigd met behulp van de A3-methodiek

Voor de Lean Black Belt is tenminste één van de projecten
afdeling- of organisatie-overstijgend,
waarbij in het assessment gebruik wordt gemaakt van een Rubrics-model

De theorietoetsen worden online afgenomen
door een assessor van de stichting

Zelf certificeren of laten certificeren

Voor zelf certificeren dient de organisatie te beschikken over een of meerdere eigen assessoren, die het niveau hebben van Lean Black Belt, minimaal 5 jaar Lean ervaring en
minimaal 10 uitgevoerde en/of begeleide Lean projecten

De assessoren dienen te worden geaccrediteerd via de stichting,
waarbij zij aantonen aan deze eisen te voldoen

Een partner-organisatie kan er ook voor kiezen de certificering van Lean Belts uit te laten voeren door een aan de stichting verbonden assessor

De assessments duren in totaal een half uur
en vinden in beginsel online plaats

Kosten

De kosten m.b.t. de diverse certificeringen zijn:

Theorietoets en certificaat t.b.v. Lean Orange, Green of Black Belt:
40 (incl. BTW)

Assessment Lean Green of Black Belt door assessor stichting:
€ 50 (incl. BTW)

Certificering Assessor (assessment en certificaat):
€ 200 (incl. BTW)

Betreffende kosten worden door de stichting Lean Certification Platform
in rekening gebracht bij de partner-organisatie,
die
eventueel zelf zorgt voor doorbelasting naar de te certificeren persoon

De kosten worden jaarlijks geëvalueerd waarbij eventuele positieve financiële resultaten aangewend worden voor verspreiding van het lean gedachtengoed

Contact

Neem voor deelname aan het platform contact op met
de stichting Lean Certification Platform